Onze werkwijze

Iedere vraag verdient persoonlijke aandacht. Om goed advies te geven, maar ook duidelijkheid te geven over hoe wij te werk gaan, lees je hier hoe wij met jouw vraag aan de slag gaan. Heb je hier vragen over, stel ze ons! 

Stap 1 – Persoonlijk advies

Leuk dat je contact met ons opneemt, maar vermoedelijk is dat omdat je ergens tegenaan loopt. Of je ons nu via Facebook, ons contactformulier, de mail of telefonisch hebt benaderd, we beginnen met de situatie in kaart te brengen. Meestal hebben we hier gegevens voor nodig, zoals je huurcontract of mails/brieven die je van de verhuurder hebt ontvangen. Hiermee kunnen wij de zaak beoordelen op haalbaarheid en je een persoonlijk advies geven over wat de opties zijn. Indien de situatie lastig uit te leggen is, dan kunnen we ook altijd bellen. Vaak is dit al genoeg om je op weg te helpen.

Mocht er meer aan de hand zijn, maken wij een vervolgafspraak om dieper in te gaan op je vraag.

Stap 2 – Maak een vervolgafspraak of plan een huisbezoek

Wanneer er meer duidelijkheid nodig is over je vraag, is het mogelijk dat we een huisbezoek afleggen. Dit geldt zeker bij vragen over procedures tot verlaging van huurprijzen, all-in prijzen en gebreken aan de woonruimte.

Tijdens dit huisbezoek kunnen wij via een Huurprijscheck een goede inschatting maken of je teveel betaalt. In Nederland is de maximaal redelijke kale huurprijs namelijk wettelijk geregeld door middel van een puntensysteem (WWS). Een woning krijgt punten voor onder andere oppervlakte, faciliteiten en voorzieningen. Zijn er gebreken, dan worden er punten afgetrokken. Dit puntentotaal geeft aan hoeveel, maximaal gevraagd mag worden aan kale huur voor jouw woonruimte. Het puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Een woning moet minimaal 146 punten hebben voor verhuur in de vrije sector.

Stap 3 – Verhuurder op de hoogte brengen

Bij bijna alle procedures is het noodzakelijk dat de verhuurder in kennis wordt gesteld van de bevindingen van Huurteam Tilburg. Dit noemen we een verzoek of een bezwaar. Afhankelijk van de procedure heeft de verhuurder een termijn om hierop te reageren (van 2 weken tot 2 maanden). Tijdens deze periode bemiddelen we tussen jou en de verhuurder. Hierdoor blijf jij zoveel mogelijk uit de discussie. We trachten, via deze bemiddeling, om een schikking te treffen welke voor alle partijen goed voelt. Soms lukt dit niet, waardoor we toch de stap naar de Huurcommissie moeten zetten.

Stap 4 – Zet de stap richting de Huurcommissie

De Huurcommissie, een onafhankelijk orgaan dat ingesteld is door de Nederlandse overheid, kan uitspraak doen over de hoogte van je huurprijs, de afrekening van servicekosten en gebreken in je woonruimte. Wanneer problemen niet in overleg met de verhuurder kunnen worden opgelost, kan een procedure bij de Huurcommissie oplossingen bieden. Zij mogen een bindende uitspraak doen over de wettelijke context van de problemen die jij aankaart.

Tijdens dit proces houden we je op de hoogte van iedere ontwikkeling, maar proberen we ook met verhuurder tot een schikking te komen.

Stap 5 – Afhandeling van je vraag en/of procedure

Indien we er samen met verhuurder uitkomen, stellen wij voor je een vaststellingsovereenkomst op. Hierdoor heb je bewijs in handen van de afspraak tussen jou en verhuurder, iets waar later terug op kunt vallen.

IIndien er toch een procedure nodig blijkt, volgt er na een tijdje een uitspraak van de Huurcommissie. Deze uitspraak is bindend voor verhuurder.