Servicekosten

Een huurprijs bestaat uit diverse onderdelen, waaronder de kale huurprijs en de servicekosten. Denk bij servicekosten aan het bed dat al in je kamer stond of schoonmaakkosten van een gezamenlijke trappenhal. Ook gas, water en elektra kunnen gerekend worden tot de servicekosten. Je verhuurder is wettelijk verplicht de werkelijk gemaakte kosten aan het eind van het jaar in beeld te brengen en deze kosten met je te verrekenen. Sommige verhuurders vragen een all-in huurprijs. Hierbij worden de servicekosten en de kale huurprijs samen gerekend tot één bedrag. Je weet dus niet precies wat je waarvoor betaalt, of de jaarlijkse verhoging van de huur correct is en wat je afrekening van de servicekosten aan het einde van het jaar gaat zijn.

Ik weet niet echt waar ik al die tijd voor heb betaald.

Wanneer je huurt, betaal je maandelijks een voorschot op je servicekosten. De bedoeling is dat dit een schatting is van de kosten die je gedurende het jaar maakt. De verhuurder mag hier niets op verdienen, het gaat om jouw verbruik. Daarnaast is ook in de wet vastgelegd voor welke zaken servicekosten gevraagd mogen worden en voor welke zaken niet. De huurder is gerechtigd om een afrekening op het einde van het jaar te vragen en te ontvangen van de verhuurder.

Te veel betaalde servicekosten hoor je terug te krijgen. Wanneer je deze nog niet hebt ontvangen, dan kun je deze terugvorderen voor iedere woonruimte waarin je de afgelopen twee jaren hebt gewoond. (Zelfs al woon je niet meer in dezelfde woning. Met hulp van Huurteam Tilburg kan er gekeken worden naar je huidige servicekosten, of deze niet te veel zijn, maar ook naar de afrekening van het afgelopen jaar.

Wil je meer weten? Neem contact op via ons contactformulier met een van onze consulenten.