Huurcontracten

Er bestaan verschillende soorten huurcontracten, waaronder het contract voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd, de hospitaregeling, een gebruikersovereenkomst, … Welke jij hebt, is van groot belang voor de rechten en plichten die hieraan verbonden zijn. Wanneer je twijfelt over de inhoud van jouw contract, is het moeilijk om te achterhalen wat je nu precies je rechten en plichten zijn. Deze contracten zijn immers meestal in juridische ‘taal’ geschreven.

Er zijn enkele zaken die in elk soort contract moeten staan, zoals de volledige naam van huurder en verhuurder, locatie van de woonruimte, de datum van ondertekenen, een omschrijving van de overige ruimte(s), de huurprijs/servicekosten, de ingangsdatum en afspraken rondom onderhoudsverplichting.

Mijn verhuurder wilt mijn contract beëindigen?

Er zijn veel redenen waarom een huurcontract beëindigd kan worden. Soms is er sprake van een contract voor bepaalde tijd. Het niet betalen van de huur of het veroorzaken van ernstige overlast zijn ook voorbeelden van redenen waardoor een verhuurder tot ontbinding van het huurcontract over kan gaan. Een verhuurder mag zijn huurder echter niet zomaar uit de woning zetten.

Als huurder heb je soms een betere of goedkopere woning gevonden. Huurteam Tilburg kijkt met je mee naar je contract om je rechten te bepalen, zoals:

  • Heb je een huurcontract voor een bepaalde of onbepaalde tijd?
  • Wat is mijn wettelijk opzegtermijn? Vanaf wanneer mag ik de woning opzeggen?
  • Heeft de verhuurder zich aan de wettelijke verplichtingen rondom het beëindigen huurcontract gehouden?

Neem contact met ons op wanneer je problemen ziet in je huurcontract. Stuur vooral ook je contract mee, zodat een van onze consulenten er direct naar kan kijken.