Kosten

Huurteam Tilburg biedt gratis dienstverlening aan alle inwoners in de gemeente Tilburg. Wij kunnen je kosteloos advies geven, je vragen beantwoorden, contact leggen met je verhuurder en je ondersteunen bij de Huurcommissie. Dit kunnen we allemaal doen omdat de Gemeente Tilburg besloten heeft om het Huurteam te financieren vanuit de landelijke aanpak ‘Goed verhuurderschap’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Indien je ervoor kiest om een procedure bij de Huurcommissie te beginnen, zitten hier legeskosten aan vast. Deze kosten zijn 25 euro per begonnen procedure. Wij schieten deze kosten voor en brengen ze daarna in rekening. Dit doen we omdat de betaling hiervan direct bij het starten van de procedure voldaan dient te worden.

Vanwege onze financiering is het voor ons helaas niet mogelijk om gerechtelijke procedures op te pakken. Hiervoor hebben wij goede contacten met de sociale advocatuur die dit wel kunnen. Advocaatkosten hangen af van je inkomen. Bij personen met een laag inkomen en studenten valt dit in het lage segment.