Какво може да направи за Вас Хюртийм?

Когато имате въпроси, свързани с наетото от Вас жилище, или имате проблеми с наемодателя, е важно да има към кого да се обърнете за консултация или да повдигнете въпроса. Ние можем да Ви помогнем безплатно, като най-напред говорим с Вашия наемодател и се опитаме да намерим решение на проблема Ви По-долу ще намерите повече информация относно нашия експертен опит.

В случай че не стигнем до решение с Вашия наемодател, можем да отправим въпроса към Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели. Тези процедури се водят на нидерландски, но Хюртийм можете да Ви помогне в такъв случай. Ние ще подготвим процедурата(ите), ще Ви информираме за всички действия и ще сме лицето за контакт за наемодателя и Държавната комисия.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.