Наеми

В Нидерландия съществува закон, който определя размера на чистия наем, т.е. без допълнителните разходи. Наемодателите невинаги обаче го спазват. Желаете да разберете дали плащате по-висок месечен наем, отколкото трябва, и дали наемът Ви може да се намали? Свържете се с нас и ще насрочим посещение на дома Ви, за да видим дали отговаряте на изискванията за намаляване на наема.

Как процедираме? Ние извършваме същата проверка като тях, като измерваме площта на Вашето жилище и гледаме какви евентуални допълнителни удобства има. Така ще добиете ясна представа какъв е действителният наем за жилището Ви. Как процедираме след това е описано в „Какво прави Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели?“. Защото Комисията има компетенцията да коригира размера на чистия наем.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.