Wat zijn geen servicekosten?

Niet alles dat de verhuurder betaalt voor de woning mag doorberekend worden aan de huurder. Denk hierbij aan groot onderhoud, zoals mechanische installaties, kosten van de huismeester in zover die van belang zijn voor de verhuurder, enzovoort. Indien je niet zeker weet of alles wat in rekening wordt gebracht ook daadwerkelijke mag, laat ons dan je contract of servicekostenafrekening gratis voor je nakijken.

Daarnaast willen we aangeven dat verhuurder enkel diensten in rekening mag brengen die zijn overeengekomen in je contract!