Intimidatie

Het gaat vaak goed tussen huurder en verhuurder, maar af en toe ontstaan er conflicten waarbij de gemoederen hoog oplopen. Huurteam Tilburg kijkt met je mee bij situaties waarin jij je niet veilig voelt in je woning.

Onveilige situaties

Heb je desondanks te maken met individuen die je niet vertrouwt en die zich in jouw woning ophouden? Word je verbaal of fysiek bedreigd of ontstaat er schade aan de woning? Neem dan direct contact op met politie om aangifte te doen. 

Meld het schriftelijk bij de verhuurder en stuur foto’s mee als er schade is aangericht of als vreemde personen zich toegang hebben verschaft tot de (gemeenschappelijke) woonruimte. 

Mijn verhuurder intimideert mij, wat moet ik doen?

Iedereen heeft recht op privacy. Zo voelen de meeste mensen zich het veiligste in hun eigen huis. Om deze reden mag een verhuurder zich nooit zonder toestemming toegang verschaffen tot jouw woning, noch tot de gemeenschappelijke ruimtes. Daarnaast mag een verhuurder niet zomaar binnen komen om werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor moet hij toestemming vragen.

Er zijn ook verhuurders die intimiderend gedrag laten zien bij een conflictsituatie. Door bijvoorbeeld te dreigen met het opzeggen van het huurcontract als er een huurverlagingsprocedure wordt gestart, het warm water af te sluiten of door de internetsnelheid te verlagen. Dit type pesterijen mag niet en goed contact met je verhuurder is belangrijk om deze negatieve gevolgen te verhelpen. Het Huurteam kan je daarbij ondersteunen.

Het starten van een procedure bij de Huurcommissie is nooit een wettelijke reden om een huurcontract te beëindigen, maar het kan wel gebeuren dat een verlenging van een tijdelijk huurcontract moeilijker wordt. Huurteam Tilburg kijkt met je mee of de verhuurder zich aan de wet houdt. Zo niet, dan adviseert het Huurteam je bij de vervolgstappen die je kunt nemen. 

Bij ‘plotse storingen’ is het belangrijk om hier gewoon melding van te maken bij de verhuurder. Mocht hij hier niet op ingaan, kan je aanspraak maken op een tijdelijke verlaging van de huur. Heb je hier meer vragen over? Neem contact op voor vrijblijvend advies.