Ik krijg mijn borg niet terug, wat moet ik doen?

Verhuurder dient vooraf een inspectie te plannen om aan te geven hoe je woning opgeleverd moet worden en welke gebreken je nog moet herstellen. Nadat de huurovereenkomst is beëindigd en je hebt je woonruimte opgeleverd, dient verhuurder de borg terug te betalen. Indien er nog steeds gebreken zijn, mag verhuurder dit verrekenen met de borg. Echter ontstaan hier soms conflicten omdat verhuurders niet op de correcte manier handelen of met nieuwe feiten komt.

Verhuurder moet zich houden aan deze regels:

  • Een begininspectie voordat je de woning intrekt of op de eerste dag van intrekking in de woonruimte. Jij hoort hierbij te zijn en achteraf een bevestiging te ontvangen van deze inspectie;
  • Een tussentijdse inspectie wanneer je aangeeft dat je de woning gaat verlaten. Hierbij geeft verhuurder je een bewijsstuk over wat je nog moet repareren voordat je de woning gaat verlaten;
  • Een eindinspectie waarbij de verhuurder aankaart wat er eventueel niet gerepareerd is en waarvoor hij borg gaat inhouden. Ook hiervan krijg je een bewijsstuk.

Indien verhuurder deze inspecties niet heeft uitgevoerd, mag er geen borg worden ingehouden! Betaalt verhuurder de borg niet (volledig) terug en ben jij het daar niet mee eens, dan helpt het Huurteam met het zetten van de juiste stappen hierin.