Bulgarian – български

Добре дошли в Хюртийм Тилбург

Хюртийм е екип за подпомагане на наемателите на жилища, създаден по инициатива на община Тилбург, и предлага безплатна консултация и помощ на наемателите в община Тилбург във връзка с наетите от тях жилища. По-конкретно, става въпрос за наеми, консумативни разходи и неизправности в жилището, но към нас можете да се обърнете и по други правни въпроси, свързани с наетото жилище.

Чрез формата за контакт можете да се свържете директно с нас на нидерландски или английски език. В случай че не говорите тези езици, предлагаме възможност за разглеждане на Вашия въпрос с помощта на устен преводач. Моля, посочете това във формата за контакт или при записването за онлайн консултация.

По-долу е описано накратко на предпочитания от Вас език с какво може да Ви е полезен Хюртийм. Тъй като всеки въпрос е индивидуален, сме дали едно по-общо описание на нашите услуги. Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с някой от нашите консултанти или посетете нашия уебсайт, където ще намерите пълно описание на услугите ни на нидерландски или английски.

Когато имате въпроси, свързани с наетото от Вас жилище, или имате проблеми с наемодателя, е важно да има към кого да се обърнете за консултация или да повдигнете въпроса. Ние можем да Ви помогнем безплатно, като най-напред говорим с Вашия наемодател и се опитаме да намерим решение на проблема Ви По-долу ще намерите повече информация относно нашия експертен опит.

В случай че не стигнем до решение с Вашия наемодател, можем да отправим въпроса към Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели. Тези процедури се водят на нидерландски, но Хюртийм можете да Ви помогне в такъв случай. Ние ще подготвим процедурата(ите), ще Ви информираме за всички действия и ще сме лицето за контакт за наемодателя и Държавната комисия.

Хюртийм Тилбург предоставя правна консултация на наематели относно юридически въпроси, свързани с наетото от тях жилище, както и помощ при процедури пред Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели.

Ние не предоставяме помощ при:

  • търсене на жилище;
  • подаване на заявление за отпускане на добавка за наем;
  • подаване на заявление за опрощаване на общински данъци;
  • други въпроси, които не са свързани с договора между Вас и Вашия наемодател.

Ако Хюртийм Тилбург не може да Ви помогне с нещо, можем да отправим въпроса Ви към някой от адвокатите в нашата мрежа от контакти.

Комисията е държавен орган и представлява безпристрастна организация, занимаваща се с предотвратяването, подпомагане за решаването и формалното уреждане на споровете между наематели и наемодатели. При положение че наемателят и наемодателят не стигнат до споразумения по между си, Държавната комисия излиза с решение, което е задължително за двете страни.

При проверка от страна на Държавната комисия те извършват същата проверка на жилището, каквато и ние, като измерват площта на жилището Ви и гледат какви допълнителни удобства има. След тяхната оценка ще знаете точно дали дължите по-нисък наем за жилището, дали трябва да Ви върнат пари от консумативните разходи или да Ви намалят наема заради неизправности в жилището.

Възнамерявате да наемете ново жилище или апартамент? Или живеете от известно време в ново жилище и се съмнявате в някои клаузи от договора? Ние безплатно ще проверим дали договорът Ви за наем и цената на наема отговарят на законовите изисквания. Така ще сте сигурни, че подписвате изряден договор, и ще знаете с какви възможности разполагате.

Попълнете формата за контакт и качете договора си за наем. Ще проверим договора и цената на наема и до 48 часа ще Ви изпратим отговор, придружен от препоръка.

В Нидерландия съществува закон, който определя размера на чистия наем, т.е. без допълнителните разходи. Наемодателите невинаги обаче го спазват. Желаете да разберете дали плащате по-висок месечен наем, отколкото трябва, и дали наемът Ви може да се намали? Свържете се с нас и ще насрочим посещение на дома Ви, за да видим дали отговаряте на изискванията за намаляване на наема.

Как процедираме? Ние извършваме същата проверка като тях, като измерваме площта на Вашето жилище и гледаме какви евентуални допълнителни удобства има. Така ще добиете ясна представа какъв е действителният наем за жилището Ви. Как процедираме след това е описано в „Какво прави Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели?“. Защото Комисията има компетенцията да коригира размера на чистия наем.

Консумативните разходи представляват разходи, добавени към чистия наем за жилището, напр. разходи за почистване, газ, вода и ток или за използването на мебели. Като наемател би трябвало след изтичането на всяка календарна година да получавате изравнителна сметка за консумативните разходи. В нея е посочено какво е било Вашето действително потребление на газ, вода и ток и какви допълнителни разходи е направил наемодателят. Ако сте платили повече, ще Ви върнат пари. В случай че не сте получили (точната) изравнителна сметка или авансово платените консумативни разходи (сумата, която плащате на месец за газ, вода и ток) са много по-високи от това, което действително консумирате, можем да решим въпроса вместо Вас.

Попълнете формата за контакт на нашия уебсайт и посочете в него точен контакт за връзка с Вас. Качете договора си за наем и евентуално годишната(ите) изравнителна(и) сметка(и), ако сте поличили такава/такива.

Наемодателят е длъжен по закон да поддържа жилището Ви в изправност. Ако не го прави или се бави, имате право евентуално на временно намаление на наема. По принцип Държавната комисия взема решения за налагане на високи намаления на наема. Това обикновено е достатъчна причина за наемодателя да отстрани неизправностите. Свържете се с нас чрез формата за контакт, ако наемодателят Ви не отстранява сериозните неизправности по подобаващ начин.

Когато говорим за неизправности, това са напр. течове, неработещо отопление или недостатъчна вентилация в банята. Има и неща, които Вие сами трябва да поддържате. Ние ще Ви консултираме относно това какво Вие трябва да поддържате и какво – наемодателят.

Извели са Ви неправомерно от Вашето жилище? Желаете сами да прекратите договора си за наем, но наемодателят не Ви позволява? Наемодателят иска да Ви увеличи наема и не сте сигурни дали той може да го направи просто така?

С тези и много други въпроси се сблъскваме ежедневно. Свържете се с нас и ние ще Ви консултираме индивидуално относно възможностите, които имате.

Желаете сами да се заемете с въпроса? Можете да намерите примерни писма на нидерландски и английски език, които да изпратите на своя наемодател, напр. за да поискате да Ви върне депозита за жилището или да го уведомите за неизправности. Ако имате нужда от помощ, с удоволствие ще Ви изслушаме.