Други въпроси, свързани с наема

Извели са Ви неправомерно от Вашето жилище? Желаете сами да прекратите договора си за наем, но наемодателят не Ви позволява? Наемодателят иска да Ви увеличи наема и не сте сигурни дали той може да го направи просто така? С тези и много други въпроси се сблъскваме ежедневно. Свържете се с …

Неизправности

Наемодателят е длъжен по закон да поддържа жилището Ви в изправност. Ако не го прави или се бави, имате право евентуално на временно намаление на наема. По принцип Държавната комисия взема решения за налагане на високи намаления на наема. Това обикновено е достатъчна причина за наемодателя да отстрани неизправностите. Свържете …

Консумативни разход

Консумативните разходи представляват разходи, добавени към чистия наем за жилището, напр. разходи за почистване, газ, вода и ток или за използването на мебели. Като наемател би трябвало след изтичането на всяка календарна година да получавате изравнителна сметка за консумативните разходи. В нея е посочено какво е било Вашето действително потребление …

Наеми

В Нидерландия съществува закон, който определя размера на чистия наем, т.е. без допълнителните разходи. Наемодателите невинаги обаче го спазват. Желаете да разберете дали плащате по-висок месечен наем, отколкото трябва, и дали наемът Ви може да се намали? Свържете се с нас и ще насрочим посещение на дома Ви, за да …

Проверка на договора

Възнамерявате да наемете ново жилище или апартамент? Или живеете от известно време в ново жилище и се съмнявате в някои клаузи от договора? Ние безплатно ще проверим дали договорът Ви за наем и цената на наема отговарят на законовите изисквания. Така ще сте сигурни, че подписвате изряден договор, и ще …

Какво прави Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели?

Комисията е държавен орган и представлява безпристрастна организация, занимаваща се с предотвратяването, подпомагане за решаването и формалното уреждане на споровете между наематели и наемодатели. При положение че наемателят и наемодателят не стигнат до споразумения по между си, Държавната комисия излиза с решение, което е задължително за двете страни. При проверка …

Какво не прави Хюртийм?

Хюртийм Тилбург предоставя правна консултация на наематели относно юридически въпроси, свързани с наетото от тях жилище, както и помощ при процедури пред Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели. Ние не предоставяме помощ при: търсене на жилище; подаване на заявление за отпускане на добавка за наем; подаване …