Какво прави Държавната комисия за решаване на спорове между наематели и наемодатели?

Комисията е държавен орган и представлява безпристрастна организация, занимаваща се с предотвратяването, подпомагане за решаването и формалното уреждане на споровете между наематели и наемодатели. При положение че наемателят и наемодателят не стигнат до споразумения по между си, Държавната комисия излиза с решение, което е задължително за двете страни.

При проверка от страна на Държавната комисия те извършват същата проверка на жилището, каквато и ние, като измерват площта на жилището Ви и гледат какви допълнителни удобства има. След тяхната оценка ще знаете точно дали дължите по-нисък наем за жилището, дали трябва да Ви върнат пари от консумативните разходи или да Ви намалят наема заради неизправности в жилището.

Leave a Reply

Your email address will not be published.